Job Opportunity with DAC

Job Opportunity with DAC

Digital Communications Officer
This post is offered at 21 hours per week.  Fixed term contract 1 year.
Salary: £19656 per annum  [£32,760 pro rata]

Aims of the Role

This role part funded by the Arts Council Wales Cultural Recovery Fund.  It is a fixed term role for a year from the start of the contract

Location

The DAC HQ is based in Cardiff, but during this current pandemic we will be working from home via digital technology.

DAC is an equalities employer: we strongly encourage applications from disabled/ Deaf individuals and individuals from minoritized communities.

Closing date for applications: Tuesday 7th December 2020

Interview date:  10th December 2020


Click here for a job pack and application form 


Mae DAC yn recriwtio am Swyddgog Cyfathrebu Digidol

Mae’r swydd hon yn cael ei chynnig am 21 awr yr wythnos
Cyflog:           £19656 y flwyddyn [£32,760 pro rata]
 
Nodau’r Rôl

Mae’r rôl hon yn cael ei hariannu’n rhannol gan Gronfa Adfer Diwylliannol Cyngor Celfyddydau Cymru.  Mae’n rôl cyfnod penodol am flwyddyn o ddechrau’r contract.  

Lleoliad

Mae pencadlys DAC yng Nghaerdydd ond yn ystod y pandemig presennol hwn, byddwn yn gweithio o gartref trwy gyfrwng technoleg ddigidol.

Mae DAC yn gyflogwr cyfartal: rydym yn annog ceisiadau gan unigolion anabl/Byddar ac unigolion o gymunedau lleiafrifoedd yn gryf.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2020

Dyddiad y cyfweliad:  10 Rhagfyr 2020


Am manylion pellach ac i ymgeisio cliciwch yma

 

http://www.samuelfrench-london.co.uk